Bezpieczeństwo, audyty prawne i techniczne

Bezpieczeństwo danych osobowych

Nowe technologie, nowe rodzaje działalności, nowe prawo, nowe zagrożenia lub też dotychczasowe zaniedbania – powodują, że trzeba poważnie pomyśleć o bezpieczeństwie informacji, danych. Nasz zespół ds. systemu bezpieczeństwa doradzi jak to zrobić.

Poniżej przedstawiany ofertę w postaci poszczególnych pakietów usług do wyboru indywidualnie w zależności od potrzeb. Oferujemy usługi związane ze zorganizowaniem ochrony danych w Państwa podmiocie oraz dostosowania bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych do wymogów obowiązującego prawa.

Umowy jednorazowe:

1. Wykonanie analizy przetwarzanych w podmiocie danych osobowych (Audyt + raport poaudytowy) Zakres audytu zależny od:

 • ilości różnych osób/grup przetwarzających dane osobowe
 • ilości lokalizacji, oddziałów, serwerów
 • ilości komputerów przetwarzających dane osobowe

2. Wykonanie wymaganej Ustawą dokumentacji (polityka i instrukcja, procedury, wzory dokumentów) oraz szkolenie

3. Wykonanie zgłoszenia do GIODO (ABI lub/i zbiory)

Umowy stałe:

1. Umowa doradztwa w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych – doradztwo, informowanie o zmianach i nowych wymaganiach, opiniowanie

2. Konsultacja / doradztwo – koszt za jednorazową usługę w zależności od indywidualnych potrzeb Klienta ustalany jest indywidualnie

3. Umowa ABI-ego zewnętrznego – umowa na określony czas. Prowadzenie całości zagadnień związanych wymogami ustawy w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych

Audyty wykonujemy dla sektora biznesowego oraz sektora administracji publicznej. Prowadzimy również opiekę poaudytową opartą na umowach o stałej współpracy.

Bezpieczeństwo, audyty techniczne

Prowadzimy usługi inwentaryzacji oprogramowania. Ma to na celu przede wszystkim pomóc w polityce licencyjnej przedsiębiorstw i doprowadzenie do pełnej legalności posiadanego oprogramowania. Audyt poza możliwością weryfikacji legalności posiadanego oprogramowania pozwala wdrożyć system zarządzania licencjami. Audytorzy zatrudnieni w ZETO-RZESZÓW Sp. z o. o. legitymują się certyfikatem Microsoft Licensing Specialist.

Oferujemy program wprowadzenia polityki zarządzania oprogramowaniem:

 • inwentaryzację posiadanych przez firmę licencji oraz zainstalowanego oprogramowania
 • porównanie ilości zainstalowanego oprogramowania z posiadanymi licencjami
 • sporządzenie raportu o stanie legalności firmy z dołączonym programem naprawczym, raport posiada status poufny – otrzymuje go wyłącznie właściciel firmy
 • przeprowadzenie szkolenia z zakresu licencjonowania i zasad zarządzania oprogramowaniem dla osób odpowiedzialnych za tę działalność w firmie
 • po okresie naprawczym i wprowadzeniu zasad zarządzania oprogramowaniem sprawdzamy wykonanie zaleceń – stan wdrożenia stwierdza raport końcowy
 • wykonanie w/w procedur oznacza dla firmy nie tylko chwilowy porządek ale poprzez wprowadzenie zarządzania oprogramowaniem i obciążenie odpowiedzialnością prawną użytkownika końcowego pozwala utrzymać stały porządek

Audyty KRI

Audyty dla podmiotów realizujących zadania publiczne (Rozporządzenie z 12.04.2012).

 • Rozporządzenie obejmuje trzy obszary: Krajowe Ramy Interoperacyjności, rejestry publiczne i wymiana informacji oraz wymagania dla systemów teleinformatycznych.
 • Rozporządzenie zobowiązuje do przeprowadzenia corocznego audytu bezpieczeństwa informacji.
 • Utrzymanie bezpieczeństwa wymaga stworzenia procedur, mechanizmów, zabezpieczeń, a następnie wymaga wdrożenia i monitorowania ustaleń w zmieniających się warunkach. Konieczne jest stałe dostosowywanie procedur i działań organizacyjnych i technicznych, utrzymywanie ich skuteczności.

Oferta audytu zgodnego z powyższym Rozporządzeniem kompleksowo obejmuje aspekty prawne, organizacyjne i techniczne.

Kontakt z nami

Strefa klienta

Rzeszów
35-326 Rzeszów, ul. Rejtana 55
tel.: 17 850 06 44
e-mail: detal@zetorzeszow.pl
www: sklep.zetorzeszow.pl

Krosno
38-400 Krosno, ul. Grodzka 12
tel.: 13 43 20 940
e-mail: krosno@zetorzeszow.pl
www: krosno.zetorzeszow.pl

Przemyśl
37-700 Przemyśl, ul. Asnyka 4
tel.: 16 67 85 920
e-mail: przemysl@zetorzeszow.pl
www: przemysl.zetorzeszow.pl

Dokumenty

Media – Aplikacje – Pomoc

audyty prawne i techniczne
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.
Dostawcą TV w firmie jest SGT S.A.