Rozwiązanie do pracy zdalnej

Narzędzia do pracy zdalnej w firmie i instytucji

Dla kogo te rozwiązania?

 • Firm mających oddziały bądź pracowników w różnych lokalizacjach
 • Firm przywiązujących uwagę do ochrony danych firmowych, pracowników i kontrahentów przed nieuprawnionym dostępem lub ich utratą
 • Firm które dbają o bezpieczeństwo swoich zasobów wewnętrznych, nie dopuszczając do dostępu do swoich usług, serwerów, zasobów bezpośrednio z poziomu Internetu
 • Pracowników chcących pracować zdalnie w trybie pracy “home office”
 • Pracowników (częściej przebywających u klientów niż w stałym miejscu pracy) posiadających outsourcingową/usługową specyfikę pracy, a tym samym mających potrzebę łączenia się do wewnętrznych zasobów organizacji (np. zakładanie zleceń, składanie zamówień, dostęp do chronionej dokumentacji)
 • Pracodawców, którzy w sytuacji tego wymagającej (np. zagrożenia epidemicznego) mają możliwość, ze względu na charakter wykonywanej działalności, wprowadzić procedury
  i procesy pracy zdalnej
 • Urzędników lub pracowników, którzy często przebywają na delegacjach służbowych (spotkania biznesowe, wyjazdy zagraniczne)

Tunel VPN

Głównym zastosowaniem technologii VPN jest tworzenie logicznych kanałów między zdalnymi lokalizacjami umożliwiających pracę w tej samej sieci i korzystanie z jej zasobów. Tunelem VPN nazywa się połączenie między komputerem a serwerem VPN, realizowane za pośrednictwem Internetu. Główny punkt czyli Serwer VPN szyfruje dane przesyłane przez tunel, chroniąc je przed dostępem i modyfikacją osób trzecich. Daje to dodatkową warstwę bezpieczeństwa, która zapewnia, że dane nie wydostaną się poza infrastrukturę firmy. Przydaje się to w sytuacjach, gdy pracownik pracuje w domu i potrzebuje połączenia do sieci firmowej w celu realizacji swoich zadań bez obaw o dostęp do ważnych danych lub ich wyciek.

vpn

W celu zapewnienia optymalnych warunków pracy przy użyciu VPN zaleca się korzystanie z łącz światłowodowych oraz przewodowego połączenia router – komputer (laptop). Korzystanie z technologii radiowych może powodować niestabilność łącza oraz rozłączenia tunelu VPN.

Po stronie biura firmy konieczne jest posiadanie:

 • Stałego, zewnętrznego (publicznego) adresu IP
 • Stabilnego łącza internetowego o przepustowości minimum 10 Mb/s na 1Mb/s
 • Urządzenia obsługującego funkcje firewall oraz serwera VPN (L2TP,IPSec,SSL).

Rozwiązanie oraz brakujące elementy dobieramy na podstawie analizy:

 • Obecnej infrastruktury
 • Ilości pracowników i ich potrzeb
 • Rodzaju działalności przedsiębiorstwa

Infrastruktura serwerowa

Kompleksowym rozwiązaniem dla większych firm pod kątem ochrony danych jest podział pracujących serwerów ze względu na ich rolę. Zwiększenie bezpieczeństwa pracy zdalnej jest możliwe dzięki wdrożeniu dodatkowego serwera terminalowego. Użytkownicy po połączeniu się do sieci za pomocą tunelu VPN pracują na serwerze, na którym aplikacje łączą się do bazy danych. Pozwala to wyeliminować prace użytkowników bezpośrednio na serwerze bazodanowym, co utrudnia jakąkolwiek ingerencję osób trzecich. W razie włamania lub zaszyfrowania serwera terminalowego, baza danych jest odseparowana, a dostęp do niej ma tylko administrator.

Automatyczny backup

Dodatkowo jesteśmy w stanie przygotować i wdrożyć rozwiązanie zapewniające automatyczne tworzenie kopii bezpieczeństwa. Wrażliwe dane firmy mogą być backupowane według określonego harmonogramu i przywrócone w momencie ich nagłej utraty.

Slican MobilePhone

MobilePhone to usługa, której wdrożenie pozwala na korzystanie z telefonu komórkowego lub domowego tak jak z telefonu firmowego włączonego do centrali Slican. Usługa ta zwiększa mobilność pracowników. Sprawia, że telefony komórkowe pracowników mobilnych np. handlowców mogą być telefonami równoległymi „pracującymi” w czasie, kiedy pracownicy są poza biurem tak jak telefony stacjonarne. MobilePhone jest idealny dla organizacji pracujących w systemie „home working” – dowolny telefon domowy pracownika może być elementem sieci MobilePhone.

zdalne przekierowanie połączenia telefonicznego

Co jako organizacja możesz zyskać?

 • Niezakłóconą komunikację
 • Szybką wymianę informacji
 • Wspólną edycję i pracę na plikach
 • Dbałość o bezpieczeństwo wszelkich danych

Kontakt z nami

Strefa klienta

Rzeszów
35-326 Rzeszów, ul. Rejtana 55
tel.: 17 850 06 44
e-mail: detal@zetorzeszow.pl
www: sklep.zetorzeszow.pl

Krosno
38-400 Krosno, ul. Grodzka 12
tel.: 13 43 20 940
e-mail: krosno@zetorzeszow.pl
www: krosno.zetorzeszow.pl

Przemyśl
37-700 Przemyśl, ul. Asnyka 4
tel.: 16 67 85 920
e-mail: przemysl@zetorzeszow.pl
www: przemysl.zetorzeszow.pl

Dokumenty

Media – Aplikacje – Pomoc

logotyp_zetorzeszow